• enga@eng-a.com WEBSITE UNDER CONSTRUCTION

  • 385916150266

Kontakt

Kontakt

Energetska akademija d.o.o. E-mail: enga@eng-a.com Tel: +385 91 6150 266

Misija

Misija

Energetska akademija d.o.o. pomaže u razvoju troškovno učinkovitog poslovanja na području energetike.

Radionice i edukacija

Održavanje i organiziranje radionica na temu: „CIJENE PRIRODNOG PLINA – kako i kada ugovarati te kako smanjiti rizik i efektivnu cijenu” “Kako i kada ugovarati kupnju električne energije” Radionice se održavaju na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu u suradnji s Institutom za ekonomiju energetike i okoliša (INEEO). Upit za održavanjem radionica pošaljite na ineeo@ineeo.hr. Radionice je&

Read More
Radionice i edukacija

Ponuda/Offer

Stručne studije i analize

Priprema i ocjena poslovnih planova, predinvesticijskih i investicijskih studija za energetske tvrtke i energetske projekte.

Webinari

Prijavu za webinar je moguće napraviti ovdje:

Operativna podrška

Opskrbljivačima, veletrgovcima i novim kompanijama na tržištu energije, kupcima na energ. tržištu te proizvođačima prirodnog plina.

Kontaktirajte nas

Opis sekcije